Умови бонусної програми

Умови бонусної програми «Агросвіт Плюс»:

 1. Особі (споживачу), яка виявила бажання взяти участь у Програмі та отримати бонусну картку, необхідно придбати у магазині «Агросвіт Плюс» товарів на суму не менше 500(п’ятсот) грн. одним чеком і скористатися можливістю отримати Бонусну картку за 0.01грн., яка надасть можливість Учаснику отримувати Бонусні гривні у розмірі 3% від суми оплачених грошових коштів.
 2. Виконавець має право відмовити Учаснику в участі у Програмі без пояснення причини.
 3. Виконавець має право, без будь-яких негативних наслідків для себе, заблокувати Картку та припинити участь у Програмі будь-якого Учасника без попередження.
 4. У разі припинення участі у Програмі або блокування Картки учасника, Бонусні гривні можуть бути анульовані, Картка не підлягатиме відновленню.
 5. Всю відповідальність за збереження і використання Картки несе Учасник. У разі втрати Картки або також у разі використання Картки або Бонусних гривень третіми особами, Виконавець не несе відповідальності.
 6. Бонусні гривні на картці дійсні протягом усього терміну проведення Програми, після закінчення терміну всі невикористані Бонусні гривні анулюються.
 7. Нарахування Бонусних гривень на Картку здійснюється протягом доби з моменту купівлі товарів (формування чека) у рамках Програми, якщо для цього є всі необхідні технічні можливості (присутній Інтернет-зв’язок та електроенергія).
 8. Використання Бонусних гривень можливо тільки у випадку, якщо Картка активна і на ній знаходиться не менше 1 Бонусної гривні у Місцях проведення Програми протягом строку дії Бонусних гривень, якщо для цього є всі необхідні технічні можливості (присутній Інтернет-зв’язок, електроенергія і відсутні збої у роботі обладнання).
 9. Учасник Програми зобов’язаний повідомити касиру Виконавця про бажання придбати товар із використанням Бонусних гривень, які накопичуються на Картці Учасника.
 10. Учасник може списати Бонусні гривні у розмірі всієї суми чека або його частини за умови, що сума оплати грошовими коштами становитиме не менше 0.01 грн. за кожну одиницю товару у чеку.
 11. Виконавець залишає за собою право обмежувати перелік товару, при придбанні якого Учасник може використовувати Бонусні гривні.
 12. При пред’явленні Учасником вимоги про списання Бонусних гривень з Картки, Виконавець має право вимагати від Учасника пред’явлення документу, що засвідчує особу. Ненадання документу, що засвідчує особу, є підставою для відмови Учасникові у використанні Бонусних гривень.
 13. Бонусні гривні не є платіжним засобом, не мають готівкового вираження, не дають права на одержання їх у грошовому еквіваленті та не підлягають поверненню.
 14. Бонусні гривні, що нараховані на Картці Учасника і права, що надані йому у рамках Програми, не можуть бути продані, передані або відступлені іншій особі чи використані іншим чином, окрім як у порядку, передбаченому даними Правилами.
 15. Виконавець не несе відповідальності за несанкціоноване використання Картки Учасника.
 16. Використання Бонусних гривень можливе відразу після їх нарахування.
 17. Нарахування Бонусних гривень відбувається лише на отримані грошові кошти (при оплаті Бонусними гривнями, бонуси на них не нараховуються). Якщо в чеку Бонусні гривні списуються і доплачується частина грошовими коштами, то за доплачену частину будуть нараховані Бонусні гривні.
 18. Дія Програми нарахування і використання Бонусних гривень не поширюється на спеціальні пропозиції (акції).
 19. У випадку повернення Учасником придбаного ним товару, Виконавець повертає Учасникові вартість товару, яка була фактично сплачена Учасником у гривневому еквіваленті, при цьому кількість Бонусних гривень, використаних під час здійснення покупки цього товару, поверненню, будь-якому відшкодуванню, обміну тощо не підлягає. Виконавець має право списати з Картки Учасника кількість Бонусних гривень, зарахованих при купівлі товару, що повертається.
 20. У випадку повернення Учасником товару, купленого з використанням Бонусних гривень, списані Бонусні гривні не повертаються.
 21. Бонусні гривні, нараховані за операціями, які були скасовані, і Бонусні гривні, нараховані помилково, списуються з Картки.
 22. Беручи участь у Програмі, Учасник дає згоду на подальше отримання на його номер телефону та на адресу електронної пошти, що зазначені в Анкеті, новин та інших інформаційних та рекламних повідомлень від Виконавця.
 23. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем. Рішення Виконавця є остаточним та оскарженню не підлягає.